Werken met het levensverhaal

Hebt u moeite met het vinden van de juiste balans in uw leven?
Kiezen is een kunst. Waarop baseert u uw keuzes? Op de verwachtingen van anderen, op een testuitslag via internet of een boek over zelfsturing?
U kunt uw keuzes baseren op een persoonlijke leidraad!
Hoe komt u dan te weten wat essentieel voor u is?
Door u te verdiepen in uw eigen levensverhaal.
De biografische aanpak die ik hanteer binnen hommemaloopbaancoaching & advisering is ontwikkeld door Eva de Waard-van Maanen. Deze manier van werken verdiept het individuele loopbaan- en coachingtraject, geeft inzicht in de wijze waarop uw bewustwordingsproces gestimuleerd kan worden en biedt een praktische en systematische handreiking bij het doorlopen van de verschillende fasen van een loopbaantraject.
Ontdekken wat al aanwezig is zo zou biografisch werken omschreven kunnen worden.
Uw actuele loopbaanvraag en een aantal door uzelf gekozen herinneringen uit uw leven vormen de basisingrediënten en de start voor een loopbaantraject op maat.

Lees ook de tekst "Talent + veerkracht = beweging op het werk" die samen met Bureau Werkelijk is ontwikkeld.