In gesprek over veerkracht

Indien u interesse heeft voor een loopbaantraject op maat, dan kunt u een afspraak maken met Thea Hommema. Het oriënterende gesprek is kosteloos en vrijblijvend.
In dit eerste gesprek staan de volgende vier vragen centraal:
  • Wat is er voor u op dit moment aan de orde?
  • Sluit mijn manier van werken aan bij uw vraag?
  • Ben ik voor u de juiste coach?
  • Hoe zou een passend traject er voor u uit kunnen zien?